Sensible and Sustainable Transport


by
Olav Næss
Bergen, NorwayThe Beamway – an Introduction

Lightweight rail – shorter wiki article

Existing Beamways

Beamways Worldwide – Proposals

In USA

      The Beamway – Technical details

      The Beamless Beamway of the Future

      Ground-scanning Beamway for Energy Crops

A brief History of Railways

EU Transport ProblemsAirships

Leaving EarthGoPack: Really, really down on the Earth

Lettbane/hengebane

Lettbane – kortere wikiartikkel

Eksisterende hengebaner

Bergen-Stavanger – vei og jernbane

En kystbane Kirkenes-Oslo + Bergensbane

Kryssing av Sognefjorden

Lokalbaneforslag for norske byer

      Et lokalbanenett for Oslo

      Et lokalbanenett for Bergen

      Regionbaner for Bergen

Gjennom Sverige

Et nytt Utkantnorge

Bilturer og andre reiser

Samfunnsøkonomiske baner

Overskrifter om problemer

Norge trenger nytenkning om jernbaner

Slik vinner – eller taper – Norge

Banned subjects in Wikipedia

Feedback                n1
Address:                    @on-nor.netTools used: 

HTML documents: Nvu & OpenOffice

3D drawings:  3D Canvas Pro

Artificial landscapes:  Terragen