Problemenes røtterI aviser og TV myldrer det av oppslag om samferdselsproblemer. Men disse meldingene er overfladiske, uten analyse av grunnleggende årsaker, og da er det lite håp om å få ryddet opp i uføret.

(For ekspertene er det viktig at det bare diskuteres teknologi som er innen deres ekspertiseområde.)

Her skal vi se på problemenes røtter.Jernbaner

Her er hovedproblemet den manglende bevissthet om at lyntog/passasjertog skal frakte bare 6-8 tonn i en vogn, men man bruker av gammel vane et banekonsept for over 100 tonn/vogn, noe som krever kjøring på bakkeplanet.Overskrifter

Virkelig problem

Et tog har sporet av

Konvensjonelle tog holdes på plass av gravitasjonen, og skal ikke hoppe mange centimetrene før de er sporet av. De går på bakkenivået, hvor ting på galt sted (inkludert snø og rasmasser) lett havner i skinnegangen og forårsaker avsporing.

Store personskader under avsporing

Tog som er altfor tunge får altfor stor kinetisk energi, som under en avsporing slippes fri på en kaotisk og unødig personskadende måte. Lettkabiner kan ha større styrke i forhold til vekten.

Snøproblemer

Toget burde ikke gå nede på snøens nivå.

Jernbanelinje sperret/ødelagt av ras/flom

Linjen skulle ikke ha gått nede på jorden. Der skulle det bare være noen stolper, som kan være sterkere, doble og plassert på høyere steder. (Gjerne tårn med lange spenn).

Brann i sikringsboks

Strømforbruket og strømforsyningen er overdimensjonert grunnet for tunge tog.

Ulykker i planoverganger

Toget burde ikke gå der nede hvor annen trafikk er.

Reinsdyr massakreres på Nordlandsbanen

Bare noen tunge (og saktegående) frakttog trenger å gå nede på bakken.

Driftsstans grunnet iset, skadet eller nedrevet kjøreledning

Kjøreledningen var ikke med i 1800-tallets skinnekonstruksjon, men ble senere tilføyd som en separat, frittstående konstruksjon. Lettbanen har kjøreledningen innebygd i skinnegangen.

Norge mangler bussjåfører, så disse må skaffes fra Østeuropa

Det er unødig arbeidskrevende og kompetansekrevende når all bakketrafikken skal gå i ett plan. I overetasjen kan togstyringen automatiseres.

Brann i en veitunnel gir en farlig situasjon

Uten lettbanetunnel langsmed veitunnelen har man ingen rømnings- og redningsvei.

Tog ødelagt under brann i en snøoverbygning

Snøoverbygningen hadde vært overflødig med en lettbane som går i høyden over snøen, og et lettog kunne med batteridrift ha trukket seg bort fra brannstedet.

Ungdom krysser jernbanesporet på mange steder

Ungdom er ikke hjernevasket til å tenke at det er naturlig med banebarrierer. Kanskje de ubevisst skjønner at barrierebaner er unødvendig.

Lyntog blir for dyre for Norge

Det er tungbanen som er beregnet å bli for dyr. Det lette alternativet blir ikke vurdert.

Jernbaner må nedlegges grunnet dårlig økonomi

Det benyttes banetyper som har dårlig skalerbarhet. En automatisert bane (som brukt i Dortmunt og Düsseldorf) kan, liksom en heis, bli økonomisk ved meget liten trafikk.

Togtrafikken stoppes grunnet feil i signalanlegget

Signalsystemet fra 1800-tallet forutsetter bestemte fysiske grunnforhold ved skinnegangen.Fly

Her er problemene: Fly kan ikke gå langsomt, og de er meget eksplosjonsfølsomme.Overskrifter

Virkelig problem

Brysom sikkerhetskontroll for å unngå eksplosiver

Fly har ikke dobbeltskrog slik nye tankskip har, og det er for lite elastisitet i konstruksjonen. Passasjerkabinen og bagasjerummet burde ikke være i en sentral, bærende del som må være uskadd for at flyet skal holde seg oppe.
Fly burde ikke være mer tiltrekkende for terrorister enn andre oppholdsrom. (Men de blir tiltrekkende grunnet for mye mediedekning.)

Brysom sikkerhetskontroll for å unngå flykapring

Et mindre problem i senere tid, grunnet adgangssikring for cockpiten. Problemet ville ha vært enda mindre om flyet i luften kunne ha stoppet opp og automatisk senket seg til bakken.

Problemer grunnet tåke og annet dårlig vær

Flyene kan ikke gå langsomt.

Flyene står askefast

Flyene trenger regnfrakk og elektromotorer (som ikke suger inn luft). Og de må kunne gå langsomt når de treffer på askeskyer. Altså: Luftskip med regnfrakk og elektromotorer.
(Når som helst kan Katla gi utbrudd, med ti ganger så store askeproblemer som da Eyjafjallajökull hadde utbrudd. Og selv et Katla-utbrudd blir småtterier i forhold til det som skjer når Yellowstone eksploderer.)

Vanskelig å få plassert disse store flyplassene i nærheten av byene

Det trenges lange rullebaner fordi flyene ikke kan gå langsomt.

Problematiske lønnskonflikter i forbindelse med flygere og flygeledere

Flygningen blir unødig komplisert, ikke minst fordi man ikke kan senke farten skikkelig i vanskelige situasjoner.