Til startsiden

Lettbane gjennom Sverige

av Olav Næss (oktober 2011)Dette forslaget gjelder en lettbane (hengebane) som fra Oslo går østover, gjennom Sverige, til Finland.


Området ved grensen er det mest problematiske, da det her ikke er veier man kan følge. Ellers følger banen helst mindre veier, samt gamle jernbanestrekninger. Det burde holde med to tunneler nær grensen.

Den gamle banetraséen om Kongsvinger blir for lang og må forkastes. Den viste traséen er på knapt 200 km, og med stopp i Lillestrøm og Arvika burde reisetiden bli godt under 1½ time. (Nå brukes 2:54 på de 250 km om Kongsvinger – riktignok med mange stopp.)


Strekningen Karlstad-Stockholm er det meget lett å velge trasé for: Man følger simpelthen E18. Unntakene består stort sett i at man noen steder følger eksisterende jernbanelinjer, først og fremst for å kunne benytte sentrale jernbanestasjoner. Distansen blir på knapt 300 km.

Hovedsvakheten med den eksisterende linjestrukturen synes å være: Dårlige forbindelser vestover fra Örebro. Det går tog mellom Stockholm og Örebro på nordsiden av Mälaren. Men togene mellom Stockholm og Karlstad passerer sør for både Hjälmaren og Örebro. Den her foreslåtte banen vil gi Örebro (og området nord for Mälaren) skikkelig forbindelse vestover.

I Stockholm tenkes banen passere Bergshamra, og så fortsette mot Finland. Togets bakre vogn kunne benyttes av de som skal til og fra Stockholm sentrum. Den kunne ved Uppsalavägen bli utvekslet for kjøring til/fra Stockholm C-stasjon (eller utvekslet ved Bergshamravägen for å gå gjennom Valhallavägen). En vogn på 24 meter kan ikke så lett gjøre noe annet i Stockholm sentrum, men brukes en eller to bakre vogner på 8-12 meter (eller overgang til slike vogner) kan man få en smidig tilknytning til en skikkelig sentrumsbane. En undergrunnsbane basert på slike hengebaner vil kunne ha meget kompakte stasjoner.

Fra Bergshamra kan banen fortsette til Finland som vist nedenfor.Banen kan gå til Åland gjennom en 45 km lang tunnel (250 m dyp).
Det kan også trenges noen få kortere tunneler nær Finland, men stort sett
blir det mange pontonger og kabelspenn.
Banestrekningen fra Stockholm til Turku (Åbo) blir på 320 km. Med stopp i Norrtälje og Mariehamn kan reisetiden kanskje komme ned i 2 timer.
I tillegg til den lange banen Norge-Finland, kunne det kanskje være nyttig med en slik sidebane gjennom Stockholms skjærgård.
Strekningen Oslo-Stockholm blir på knapt 500 km, og den går gjennom:
Lillestrøm med 46000 innbyggere, Fetsund 7000, Arvika 14000, Kil 8000,
Karlstad 62000, Kristinehamn 18000, Karlskoga 27000, Örebro 107000, Arboga 10000, Köping 18000, Hallstahammer 10000, Västerås 111000, Enköping 21000, Bålsta 14000, Bro 7000 og Kungsänger 9000. (Svenske innbyggertall)

Ekspresstog som underveis stopper bare i Karlstad, Örebro og Västerås, burde bruke ca. 3 timer på totaldistansen Oslo-Stockholm. Dette kan alternere med tog som stopper mange steder. Det kan være kort intervall mellom avgangene, da den automatiserte driften gir lave driftsomkostninger.


En annen havkryssing mellom Sverige og Finland: Her mellom Umeå og Vasa.
Det blir tre lange tunneler, den lengste på 20 km. Hele turen burde da kunne gå på under ½ time.
På de to små øyene kan det være dobbeltspor som muliggjør passering, mens selve tunnelene har enkeltspor.
Personbiler kan fraktes av denne banen.
Vendesløyfene kan bli nyttige lokalbaner.Noen nyttige undersjøiske tunnelforbindelser mot kontinentet:

Om de foreslåtte banene bør man kunne si: Intet hus må rives, ingen gate eller vei sperres. Byggingen av banen bør generelt medføre at ett kjørefelt på motorveien blokkeres av et langsomt kjøretøy for utplassering av banens stolper. Eller kanskje klarer man å få stolpene levert og plassert gjennom en selvforlengende bane.